Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive (fosta Măsura 3) este estimat să se lanseze in primul trimestru din 2022

IMM-urile care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 5% în anul 2020 comparativ cu anul 2019 și care activează în sectoarele eligibile menționate în program, pot beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 1 milion de euro pentru proiecte de investiții, prin Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive, finanțată prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.Aceste informații…

Finanțare nerambursabilă pentru crearea de noi locuri de muncă în cadrul companiilor

Schema de ajutor de stat finanțată prin HG 332/2014, cu modificările și completările ulterioare, sprijină crearea de noi locuri de muncă în cadrul IMM-urilor (inclusiv start-up-uri) și întreprinderilor mari, prin finanțarea cheltuielilor salariale cu locurile de muncă nou create pe o perioadă de doi ani de la crearea acestora. Ca urmare a investițiilor realizate, companiile ce creează minimum 100 de…

Investiții de peste 1.000.000 EUR finanțate prin ajutor de stat

Start-up-urile și întreprinderile în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, pot obține finanțare pentru realizarea de construcții, închirieri de construcții și achiziționarea echipamente și soft-uri, prin intermediul Schemei pentru ajutor de stat finanțată prin HG 807/2014, cu modificările și completările ulterioare. Schema este deschisă în acest moment, iar firmele pot depune proiectele în limita bugetului disponibil. Schema de ajutor…