Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive (fosta Măsura 3) este estimat să se lanseze in primul trimestru din 2022

IMM-urile care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 5% în anul 2020 comparativ cu anul 2019 și care activează în sectoarele eligibile menționate în program, pot beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 1 milion de euro pentru proiecte de investiții, prin Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive, finanțată prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.Aceste informații au la bază Ghidul solicitantului varianta consultativă – septembrie 2021.

Intensitatea finanțării publice va fi de: 95% pentru microîntreprinderi, 90% pentru întreprinderi mici și 85% pentru înreprinderi mijlocii.

Sectoarele de activitate eligibile sunt: Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției), Construcții, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor, Transport și depozitare, Hoteluri și restaurant, Activități profesionale, științifice și tehnice, Activități de servicii administrative și de activități de servicii support, Învățământ, Sănătate și asistență social, Activități de spectacole, culturale și recreative, Alte activități de servicii.

Se vor finanța următoarele investiții:

  • Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Proiectul trebuie sa cuprindă, în mod obligatoriu, investiții ce vizează obiective de mediu, în proporție de cel puțin 20% din valoarea totală a proiectului.

Investiția propusă trebuie să fie o investiție inițială, conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014, respective o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

În perioada următoare va fi publicat Ghidul solicitantului varianta finală, urmând apoi lansarea apelului ce va fi deschis pentru depunere de proiecte timp de 30 zile calendaristice. Apelul va fi de tip competitiv, în limita bugetului alocat. Punctajul minim necesar al proiectului este de 70 puncte.

Lasa un comentariu

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>