Servicii

Consultanță fonduri nerambursabile

Sprijinim potențialii beneficiari în procesul de accesare a fondurilor nerambursabile, începând cu recomandarea celor mai adecvate surse de finanțare pentru ideea de proiect, verificarea eligibilității și continuând cu elaborarea și depunerea dosarului de finanțare, precum și asistență pe toată perioada de evaluare până la aprobarea proiectului de finanțare, după cum urmează:

 • Oferim consultanță în identificarea surselor de finanțare pentru proiecte de investiții (fonduri europene, ajutoare de stat și alte fonduri nerambursabile)
 • Realizăm analiza eligibilității beneficiarului și a proiectului de investiții în conformitate cu cerințele programelor de finanțare identificate
 • Elaborăm documentația necesară obținerii finanţării nerambursabile dorite: Cerere de finanțare, Plan de afaceri, Previziuni financiare, Analiză cost-beneficiu, Studiu de fezabilitate, Memoriu justificativ
 • Ne ocupăm de înregistrarea documentației de finanțare la autoritatea finanțatoare
 • Pregătim răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări sau informații suplimentare transmise de evaluatori pe perioada de evaluare a proiectului.

Managementul proiectelor

Oferim consultanță pentru implementarea cu succes a proiectelor aprobate pentru finanțare din fonduri nerambursabile. Serviciile de management de proiect pe care le oferim constau în:

 • Planificarea și controlul desfășurării activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite
 • Suport în derularea procedurilor de achiziție și atribuire a contractelor din cadrul proiectului, în conformitate cu procedurile specifice ale programului de finanțare și pregătirea dosarelor de achiziție
 • Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare/ plată în vederea decontării ajutorului nerambursabil
 • Întocmirea rapoartelor de progres ale proiectului
 • Asistenţă permanentă în relaţia cu Autoritatea finanțatoare
 • Verificarea executării la timp a activităţilor proiectului conform calendarului de activități aprobat
 • Verificarea respectării tuturor prevederilor din contractul de finanțare
 • Monitorizarea indicatorilor stabiliți în cererea de finanțare și propunerea de măsuri corective în vederea respectării planului inițial.

Consultanță financiar-bancară

Oferim suport în obținerea următoarelor tipuri de finanțări din partea instituțiilor financiar-bancare:

 • Credit de investiții
 • Capital de lucru
 • Credit punte pentru investiții finanțate din fonduri UE sau ajutoare de stat

Servicii de proiectare

Prin intermediul departamentului tehnic punem la dispoziție clienților noștri servicii de arhitectură și proiectare a lucrărilor de construcții, după cum urmează:

 • Proiectare construcții civile și industriale, pentru toate specialitățile: arhitectură, structură de rezistență, instalații electrice, sanitare, termo-ventilare, scenariu de securitate la incendiu
 • Servicii de proiectare complete, pentru toate fazele de proiectare: SF, DTAC, PTh și Detalii de execuție
 • Pregătirea documentației tehnice pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă (fonduri UE și ajutoare de stat) conform cerințelor specifice ale programelor de finanțare

Servicii de consultanță în domeniul achiziții publice

Dispunem de personal specializat în vederea susținerii eforturilor clienților și colaboratorilor și ghidarea acestora prin legislația și sistemul electronic de achiziții publice oferind servicii de consultanță privind participarea în cadrul procedurilor înregistrate în SEAP/ SICAP din perspectiva unui ofertant.

Vă punem la dispoziție următoarele servicii cu posibilitatea colaborării într-un cadru personalizat în funcție de necesitățile fiecărui client:

 • Identificarea procedurilor și oportunităților;
 • Înscrierea și obținerea materialelor specifice procedurilor selecționate;
 • Întocmirea documentațiilor și ofertelor tehnico-economice și adaptarea acestora condițiilor locale;
 • Menținerea comunicării cu autoritățile contractante și colaboratori în vederea verificării statusului procedurilor;
 • Suport tehnic în vederea realizării optimizărilor necesare sistemelor interne de ofertare sau cotare;
 • Suport tehnic necesar în timpul derulării contractelor.

Servicii de resurse umane și training

Oferim servicii complete și personalizate în domeniul resurselor umane sub motto-ul „Hire. Train. Retain.” (Angajează. Formează. Păstrează.) Obiectivul nostru este acela de a identifica, dezvolta și implementa cele mai potrivite soluții pentru a ajuta companiile să aibă cei mai performanți angajați, să scadă cheltuielile și să crească profitul.

 • Recrutare și selecție de personal
 • Recrutare de masă
 • Executive search
 • Recrutare personal Asiatic și obținere avize de muncă
 • Consultanță HR: evaluarea angajaților, compensații și beneficii, retenție, talent management, employer branding, soluții de eficientizare a lucrului la distanță, auditul nivelului de fericire a angajaților
 • Programe de training, livrate off-line sau adaptate pentru mediul on-line
 • Programe de training ONE2ONE

Punem accent pe flexibilitate și eficientizarea costurilor, livrând toate serviciile on-demand sau on-call, la sediul nostru, al partenerilor sau într-o locație terță, pe bază de proiect sau aplicând un tarif pe oră. De asemenea, toate serviciile sunt personalizate pentru a răspunde nevoilor și obiectivelor specifice fiecărei companii.

Asigurări

Prin intermediul broker-ului de asigurări partener vă punem la dispoziție următoarele servicii:

 • Negocierea condițiilor și termenilor de asigurare, analiza oportunităților pieței din punct de vedere al raportului calitate/preț și alegerea soluției optime precum și gestionarea contractelor de asigurare pe toată perioada de valabilitate a acestora și adaptarea lor la dinamica afacerii clienților
 • Analiza eventualelor polițe de asigurare existente
 • Conceperea unui program de asigurari adecvat
 • Furnizarea de informații privind piața de asigurări
 • Asistență în soluționarea daunelor și în obținerea despăgubirilor

Oferim toate tipurile de asigurări puse la dispoziție de companiile de asigurări din România, cu care avem încheiate contracte de colaborare.

Consultanță GDPR

În contextul cerințelor cu privire la Protecția datelor cu caracter personal prevăzute atât de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), cât și de legislația internă, aplicabilă la nivel național, care vizează fiecare organizație ce prelucrează date cu caracter personal, de orice fel, oferim următoarele servicii:

 1. Auditul companiei
 2. Întocmirea Raportului de conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)
 3. Implementarea măsurilor de conformitate – cuprinde activități precum:

revizuirea contractelor încheiate de client în calitate de operator sau împuternicit, asistarea clientului în îndeplinirea obligațiilor privind notificarea persoanelor vizate, îndeplinirea obligațiilor clientului în relația cu angajații, asistarea clientului în realizarea DPIA, redactarea politicilor de conformitate și instruirea personalului clientului

 1. Monitorizarea ulterioară implementării – această etapă constă în supravegherea operațiunilor desfășurate de societate pentru a se asigura conformitatea permanentă cu Regulamentul, menținerea comunicării cu Autoritatea de Supraveghere și actualizarea permanentă a politicilor companiei, în conformitate cu modificările aduse constant în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 2. Externalizarea funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Servicii IT & Digitalizare

Prin intermediul specialiștilor noștri realizăm proiecte IT și oferim soluții complete în următoarele domenii:

 • Automatizarea fabricilor folosind tehnologie de ultimă generație din Industria 4.0 și IoT, ERP și MRP, Big Data & Analytics
 • Digitalizarea operațiunilor back-office prin robotizare software
 • Transformarea „Paperless” prin soluții complete de management al documentelor electronice, arhivare electronică și semnătură digitală
 • Construirea de platforme pentru operațiuni online și eCommerce
 • Parteneriate pentru inovație, cercetare și dezvoltare de prototipuri