Acasa

WISE FINANCE SOLUTIONS

vă oferă următoarele tipuri de servicii:

 

a). Asistenţă financiară investiţională

Asistenţă financiară investiţională constă în:

 • Analiza ideilor de proiect şi a oportunităţilor de finantare;
 • Recomandarea unor investiţii şi a surselor de finanţare;
 • Pregătirea dosarului în vederea obţinerii finanţării.

b). Elaborarea proiectelor cu finanţare europeană

Elaborarea proiectelor cu finanţare europeană care presupune: identificarea programelor de finanţare adecvate ideii dumneavoastră de proiect, analiza eligibilităţii şi elaborarea documentaţiei necesare accesării finanţărilor nerambursabile:

 • Studiu de oportunitate;
 • Cerere de finanţare;
 • Plan de afaceri;
 • Studii de piață și strategii de marketing;
 • Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate;
 • Analize diagnostic, financiare, cost-beneficiu, risc şi senzitivitate;
 • Previziuni financiare;
 • Asistenţă în vederea contractării (răspuns la solicitările de clarificări din partea autorităților contractante, pe parcursul evaluării proiectului).

 

WISE FINANCE SOLUTIONS vă oferă, în mod gratuit, servicii de consultanță în vederea identificării soluției de finanțare adecvate pentru proiectul dumneavoastră, analiza eligibilității solicitantului și a proiectului.

În acest sens puteți completa formularul cu informațiile necesare pentru încadrarea ideii dumneavoastră de proiect, iar specialiștii noștri vă vor furniza în cel mai scurt timp un răspuns.

De asemenea, ne puteți contacta telefonic; experții noștri vă stau la dispoziție pentru a vă oferi informațiile de care aveți nevoie.

c). Implementarea proiectelor finanţate

Implementarea proiectelor finanţate constă în:

 • Management de proiect;
 • Elaborarea dosarelor de achiziţii;
 • Rapoarte tehnice și financiare intermediare şi finale;
 • Întocmire cereri de plată intermediare şi finale;
 • Consultanţă financiară;
 • Asistenţă în relaţia cu Autoritatea Contractantă (finanţator);
 • Evaluarea specifică a proiectelor implementate.