Acasa


Se vor lansa în perioada imediat următoare:

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU

Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

DMI 6.1- „ Dezvoltarea economiei sociale”
STRATEGIC ȘI GRANTURI

Ghidul solicitantului

Lansare preconizată:
iulie 2014

Valoarea totală eligibilă a proiectului este cuprinsă între 500.000 - 4.000.000 euro, iar contribuţia proprie a solicitantului este 2%, 5%, 17,35%.