Acasa

POR 2014-2020: A FOST APROBATA VERSIUNEA FINALA A GHIDULUI GENERAL AL SOLICITANTULUI

POR 2014-2020: A FOST APROBATA VERSIUNEA FINALA A GHIDULUI GENERAL AL SOLICITANTULUI

Versiunea finală a Ghidului general al Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 a fost aprobată ieri, 4 noiembrie 2015, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observaţii şi comentarii care au fost luate în...

Citeste tot

FINANTARE PENTRU PROIECTE DE INTERES STRATEGIC, PRIN PROGRAMUL TRANSFRONTALIER ROMANIA-SERBIA

FINANTARE PENTRU PROIECTE DE INTERES STRATEGIC, PRIN PROGRAMUL TRANSFRONTALIER ROMANIA-SERBIA

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020 finanțează proiecte strategice de cooperare transfrontalieră în regiunea de graniță româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) II, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Proiectele strategice trebuie să producă efecte de lungă durată...

Citeste tot

Lansare apel POC Actiunea 2.2.1

Lansare apel POC Actiunea 2.2.1

Apel depunere continua: POC Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020, incepand cu 2.11.2015 Tipuri de proiecte: Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC; Realizarea proiectelor strategice...

Citeste tot

Schemă de garantare propusă de FNGCIMM pentru creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial

Schemă de garantare propusă de FNGCIMM pentru creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial

FNGCIMM a înaintat autorităţilor publice competente o propunere de schemă de garantare care poate fi utilizată ca instrument financiar necesar pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice în sectorul rezidențial, finanțată din bugetul alocat Axei prioritare 3 din Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). Schema propune să garanteze creditele bancare...

Citeste tot